Bacolod. The City of Smiles

by  
Filed under Travel

Credits: https://en.wikipedia.org/wiki/Bacolod

An article in Tagalog and English by Kassandra Carrera. Scroll down for the English version.

Kapag sinabing bakasyon mapapaisip ka talaga kung saan sulit I spend ang oras mo kagaya na lamang ng day off sa trabaho o kaya naman ng perang gagastusin mo mula pa sa ipon mo o hindi naman ay kung saan sulit gumawa ng magagandang memories kasama ang mga espesyal na tao sa buhay mo. Tama ka ng pinuntahan na pahina dahil ngayon Bacolod naman ang ating i-explore kaya tara pagpatuloy natin ang pagbabasa.

Ang Bacolod City ay matatagpuan sa  kanlurang bahagi ng Negros. Ang populasyon dito ay umaabot ng  561,875ayon yan sa 2015 census. Ang Baolod ang pumapanagalawa sa pinaka maraming may bilang na populasyon sa visayas kasunod ng Cebu City. Ang average weather sa Bacolod City ay naglalaro sa 627.1 °C | 80.8 °F.. Idinadaos sa Bacolod ang Mascara Festival taon-taon tuwing sasapit ang 3rd week ng oktubre. Kilala ang Bacolod sa madalas na ipasalubong na piaya at patok na pagkaing pinoy na chicken inasal.

Paano nga ba pumunta sa Bacolod mula maynila. Kung barko ay aabot ng 21hrs ang oras na biyahe at ang pamasahe ay umaabot ng 1,500-2,900 PHP. Kung eroplano naman ay aabotlamang ng 3h and 4o min sang biyahe at ang pamasahe ay nasa 1,500-10,412 PHP depende sa class.

Samantala ang  hotel rate sa Bacolod mula 1-5 star hotel ay nasa 500-3,000 PHP per night depende sa klase ng hotel.

.  Bumyahe tayo ng ligtas ngayong Covid-19. 1 meter ang social distancing at mandatory naman ang pagsuot ng facemask at face-shield. If you need help, visit the national COVID-19 website or call the COVID-19 Helpline 02 894-2684

Note: There are currently travel restrictions within Philippines.

Ngayon naman ang  tatalakayin natin ay ang mga tourist spot sa Quezon Province at narito ang iilan sa kanila:

 1. Lakawon Island

I-enjoy ang puting buhangin ng Lakawon Island at ang asul na dagat na talaga naming nakakamangha. Ang budget ay maaring isimula sa 280 PHP.

Location: Brgy Cadiz Viejo, Negros Occidental

 • Capitol park ang lagoon

Isa itong itinuturing na stress reliever dahil sa park na ito ay talaga naming nakakarelax ang atmosphere. Maaring mag jogging dito at magdaos ng iba pang activity.

Location: Lacson Street, Bacolod City

 • Negros Museum

Naka feature dito mga contemporary artworks na nagkkwuwento ng kasaysayan ng negros ito ang kaibahan nya sa ibang museum. 50 PHP ang budget dito.

Location: Gatuslao St., Bacolod City, Negros Occidental

 • Mambukal Mountain Resort

Kung nature lover ka ay perfect sayo ang resort na ito dahil  dito matatagpuan ang nutterfly sanctuary at maaring masilayan dito ang mga paniki. Mayroong lagoon dito at zipline at swimming pools.

Location: Brgy. Minoyan, Murcia, Negros Occidental

5 . The ruins

    Sa pagod kaka explore sa Bacolod ay maaring magpahinga at kumain sa masarap na restaurant na ito.  Ito ang taj mahal na itinuturing ng negros dahil sa disenyo nito. Kaya isa ito sa pinakakakaiba na restaurant sa Bacolod.

Location: Batulau Street, Hacienda Sta. Maria, Talisay City

  Ngayon naman ay pagkain naman ang ating tatalakayin. Narito ang ilan sa mga pagkain sa Davao city at ito ang iilan sa kanila.

( Piaya, Ensaymada, Batchoy, Chicken Inasal, Buko pie,Kakanin)

Overall masasabi kong ang kaibihan ng Bacolod sa iba ay ang pagiging consistent pagdating sa kung anong kulturang nakagisnan nila. Nasasabay man sa makabagong panahon ay gayunpaman naroon parin ang bakas ng kasaysayan bagamat may mga cibilisasyon ng naganap ay binibigyan parin ng importansya ang kasaysayan. Nkakaproud maging Filipino dahil sa Bacolod patunay ang mga mamayan dito na likas na pagiging malikhain ng mga Pilipino lalo’t galling sa mga putahe dahil sa patok na panlasa.

            Kaya irerecommend ko talaga sa inyong pumunta kayo rito at mamasyal at Huwag lang kalilimutan ang 1 meter na social distancing at mandatory na pagsuot ng face-shield at Face mask. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na sa Bacolod City.

Paalala: Ang ilan sa impormasyon nasa itaas ay  hindi akin ngunit nakalakip rito ang mga original links ng mga website na orhinal na nag mamay-ari ng impomasyon kung ito ay hindi akin

English translation

Bacolod, The City of Smiles

Credits: https://en.wikipedia.org/wiki/Bacolod

When it comes to vacations you can really think about where it is worth I spend your time just like a day off at work or the money you spend from your savings or not is where it is worth making good memories with special people in your life. You went to the right page because now we will explore Bacolod so let’s continue reading.

Bacolod City is located in the western part of Negros. The population here reaches 561,875 according to the 2015 census. Baolod ranks second with the largest population in the visayas following Cebu City. The average weather in Bacolod City is playing at 627.1 ° C | 80.8 ° F .. The Mascara Festival is held in Bacolod every year on the 3rd week of October. Bacolod is known for its often celebrated piaya and popular Filipino chicken inasal food.

How about going to Bacolod from Manila. If the ship takes 21hrs the travel time and the fare is 1,500-2,900 PHP. If the plane will take 3h and 4o min of flight and the fare is between 1,500-10,412 PHP depending on the class.

Meanwhile the hotel rate in Bacolod from 1-5 star hotel is around 500-3,000 PHP per night depending on the type of hotel.

Let’s travel safely today Covid-19. Social distancing is 1 meter and it is mandatory to wear facemask and face-shield. If you need help, visit the national COVID-19 website or call the COVID-19 Helpline 02 894-2684

Note: There are currently travel restrictions within Philippines.

 1. Lakawon Island

Enjoy the white sands of Lakawon Island and the blue sea that we really admire. The budget can start at 280 PHP.

Location: Brgy Cadiz Viejo, Negros Occidental

 • Capital Park and lagoon

It is considered a stress reliever because in this park we really relax the atmosphere. You can jog here and do other activities.

Location: Lacson Street, Bacolod City

 • Negros Museum

It features contemporary artworks that tell the story of the negros and this is the difference between it and other museums. The budget here is 50 PHP.

Location: Gatuslao St., Bacolod City, Negros Occidental

 • Mambukal Mountain Resort

If you are a nature lover, this resort is perfect for you because this is where the nutterfly sanctuary is located and bats can be seen here. There is a lagoon here and a zipline and swimming pools.

Location: Brgy. Minoyan, Murcia, Negros Occidental

 • The ruins

If you are tired of exploring Bacolod, you can relax and eat at this delicious restaurant. This is the taj expensive considered by the negros because of its design. So this is one of the most unique restaurants in Bacolod.

Location: Batulau Street, Hacienda Sta. Maria, Talisay City

Now we will talk about food. Here are some of the foods in Davao city and here are a few of them: ( Piaya, Ensaymada, Batchoy, Chicken Inasal, Buko pie,Kakanin)

Overall I can say that the difference between Bacolod and others is that they are consistent when it comes to what culture they came from. At the same time in modern times, however, the trace of history is still there, although civilizations have taken place, history is still given importance. It makes me proud to be Filipino because of Bacolod, the people here prove that Filipinos are naturally creative, especially when it comes to dishes because of their popular taste.

  So I would definitely recommend you to come here and take a walk and just don’t forget the 1 meter social distancing and mandatory wearing of face-shield and Face mask. So what are you waiting for? Let’s go to Bacolod City.

Note: Some of the above information is not mine but includes the original links of the original websites that own the information if it is not mine

English Translation:

This photo was taken by me.

When it comes to vacations you can really think about where it is worth I spend your time just like a day off from work or the money you will spend from your savings or not is where it is worth making good memories with special people in your life. You went to the right page because now we will explore Quezon Province so let’s continue reading.

Quezon Province City is located south of the CALABARZON Region in Luzon. The capital of quezon is Lucena. The province was named after the second president, the father of the vernacular, Manel L. Quezon. The population here is 2,334,200 according to the 2020 census. The average weather in Quezon Province plays from 65 ° F to 90 ° F. Quezon is known for the number of coconut trees in the area, so often the products from it are related to coconut or coconut.

How to go to Quezon from  Manila. If your car is a taxi it will take 4-5 hrs and the fare will be 1,336-1,62 PHP as well as a private car the gas will cost 500-800 PHP and if the bus it will take 7-8 hrs the trip and the fare is 300-400 PHP.

Meanwhile the hotel rate in Quezon from 1-5 star hotel is around 1,000-4,000 PHP per night depending on the type of hotel.

Let’s travel safely today Covid-19. Social distancing is 1 meter and it is mandatory to wear facemask and face-shield. If you need help, visit the national COVID-19 website or call the COVID-19 Helpline 02 894-2684

Note: There are currently travel restrictions within Philippines.

Now we will discuss the tourist spots in Quezon Province and here are a few of them:

 1. Kamay ni Hesus  Shrine

The church here is said to be known for its miracles.

Location: Lucban, Quezon

2. Balesin Island

It is an island where you can enjoy the white sand and clear sea. You can go horseback riding here, Bird watching, sailing, scuba diving and more.

3. Cagbalete Island

It is one of the most visited destinations by tourists because of its beauty. There are many resorts on the island and you can rent a boat to get around Cagbalate.

Location: Lamon Bay, Mauban, Quezon Province

4. Villa Escudero

It is one of the most popular places to visit in Quezon because of its waterfalls.

Location: Tiaong, Quezon

 • Salibungot beach

    It is known for the changing color of the sand here as the color of the sand here is white, pink, gray. The sunset is beautiful here and tourists often camp here every night.

Location: Jomalig, Quezon Province

  Now we will talk about  food. Here are some of the foods in Davao city and here are a some of them.

( Longganisa, Pancit, Yema cake, Miki,lambanog,buko pie,espasol)

Overall Quezon province is a very beautiful place and it is very rich when it comes to natural resources and it is very relaxing here and there is a lot of food to be tasted here and there are also many tourist spots to enjoy. Apart from this, the people in the province of quezon are naturally kind based on my experience and really anyone who comes here will have good memories when they return home in case there is a lesson to be learned because of this place I learned the importance of family because quezon family is intact and most of them are loving.

  So I would definitely recommend you to come here and take a walk and just don’t forget the 1 meter social distancing and mandatory wearing of face-shield and Face mask. So what are you waiting for? Let’s go to Quezon province.

For discounts on flights and hotel rooms go to https://discounttravel.website

Note: Flights to Manila are restricted at this time due to covid19. Check with your airline.

Note: Some of the above information is not mine but includes the original links of the original websites that own the information if it is not mine

Enter Google AdSense Code Here

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!